Thursday, July 12, 2007


Kejadian Angin Menurut Al-Quran

Kejadian seperti ribut, taufan, dan puting beliung yang berlaku di negara ini adalah disebabkan oleh pergerakkan angin yang dipengaruhi oleh perubahan suhu global. Menurut kamus dewan angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan dan perubahan angin yang berbeza menyebabkan angin didefinisikan mengikut keadaan yang tertentu. Di dalam al-Quran Allah s.w.t beberapa kali menyebut dengan jelas tentang tujuan angin diciptakan kepada kehidupan di muka bumi ini. Sesunguhnya allah s.w.t menjadikan sesuatu di muka ini mempunyai peranan masing-masing selain bertasbih kepada Allah s.w.t. ianya termasuklah angin.

Firman Allah s.w.t di dalam surah al-Baqarah yang bermaksud : demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran ( surah al-baqarah:164). Melalui ayat ini kita dapati bahawa Allah s.w.t menjadikan angin bertujuan untuk menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Berdasarkan firman allah s.w.t tersebut, sesungguhnya angin tidak akan mergerak ke mana-mana tempat melainkan dengan perintah allah s.w.t. justeru itu, kita dapati terdapat ramalan mengatakan bahawa terdapat angin yang akan bertiup pada sesuatu masa tetapi perkara yang terjadi adalah sebaliknya. Ini jelas membuktikan tentang kekuasaan Allah s.w.t melalui ciptaan angin. Selain daripada itu, jika dikaji oleh manusia, bagaimanakah angin itu mampu bergerak ke sesuatu atah tanpa dikawal oleh pencitpanya. Semua kejadian ini mampu menyebabkan manusia kembali kepada penciptanya yang sebnar.
Sama ada kita sedari atau tidak sesungguhnya angin juga dicipta oleh Allah s.w.t sebagai pembawa berita gembira kepada manusia. Hal ini disebut oleh Allah s.w.t melalui firmannya yang bermaksud : Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya, bahawa Dia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatNya dan supaya kapal-kapal belayar laju dengan perintahNya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya dan seterusnya supaya kamu bersyukur.( Ar-ruum 46). Selain daripada Allah s.w.t juga berfirman yang bermaksud : Dan Dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya dan Kami menurunkan dari langit: Air yang bersih suci, ( al furqan 48 ). Kedua-dua ayat ini menunjukan bahawa Allah s.w.t menciptakan angin sebagai rahmat kepada kehidupan manusia. Ini kerana dengan bantuan angin allah s.w.t akan menurunkan hujan ke atas sesuatu kawasan, melalui angin juga Allah s.w.t memudahkan supaya kapal-kapal bergerak mengunakan layarnya. Ini adalah sebahagian daripada nikmat yang dapat dikecapi manusia melalui ciptaan angin.
Walaupun angin mengutuskan kegembiraan namun angin juga dicipta oleh Allah s.w.t sebagai jentera untuk memusnahkan harta benda dan nyawa. Kebelakangan ini kita dapati banyak berita yang berkaitan dengan ribut yang telah merosakkan harta benda serta mengorbankan nyawa sama ada di dalam akhbar atau media, hal ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t melalui firmannya yang bermaksud : Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi dan ada pula yang Kami tenggelamkan di laut dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. ( al-Angkabut: 40). Ayat ini menjelaskan tentang peranan angin yang bertindah sebagai jentera pemusnah yang mungkin disebabkan oleh keangkuhan hamba terhadap Allah s.w.t. Di dalam ayat yang lain pula Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud : Adakah kamu (sesudah diselamatkan ke darat) merasa aman (dan tidak memikirkan), bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu menimbus kamu atau dia akan menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun yang menjadi pelindung kamu? ( al-isra’a:68). Dalam sebuah hadis , daripada Nabi s.a.w, baginda bersabda: Aku telah dimenangkan oleh angin ribut barat dan kaum Aad telah dihancurkan dengan angin ribut timur ( riwayat muslim)
Selain daripada itu Allah s.w.t juga mencipta angin sebagai alat untuk menyebarkan benih-benih tumbuhan di dunia ini. Benih-benih tumbuhan akan ditiup oleh angin akan menyebabkan penyebaran benih tersebut dikawasan lain. Ini secara tidak langsung menyebabkan bumi akan terus menghijau dengan tumbuhan tersebut. Di dalam surah al-Hijr Allah s.w.t berfirman yang bermaskud : Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih; maka dengan itu Kami menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Kami berikan kamu meminumnya; dan bukanlah kamu yang (berkuasa menurunkannya atau) menyimpannya. ( al hijr;22). Daripada maksud ayat ini, jelas menunjukkan kepada kita bahawa angin berperanan kepada manusia untuk membantu menyebarkan benih-benih tanaman di dunia ini. Tanpa bantuan angin sedikit sebanyak akan menyukarkan proses pembiakan tumbuh-tumbuhan hijau di dunia ini.
Di dalam kisah nabi sulaiman a.s, kita dapati bahawa Allah s.w.t telah mencipta angin sebagai kenderaan untuk kegunaan nabi sulaiman a.s bagi kemudahannya untuk bergerak ke destinasi yang dituju. Hal ini disebut oleh Allah s.w.t di dalam firmannya yang bermaksud : Dan (Kami mudahkan) bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang Kami limpahi berkat padanya dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ( al anbiyak:81). Oleh yang demikian angin juga berperanan sebagai kederaan untuk manusia, pada zaman ini kita dapati terdapat sukan-sukan yang memerlukan bantuan angin untuk mengerakan kenderaan mereka seperti sukan luncur angin dan sebagainya.
Melalui firman allah s.w.t yang berkaitan dengan perihal angin ribut yang diterangkan oleh Allah s.w.t di dalam al-Quran, membuktikan kepada seluruh manusia tentang tujaun Allah s.w.t menciptakan sesuatu di dunia ini. Kejadian ribut taufan yang kerap berlaku kebelakangan menyebabkan manusia berfikir bahawa kejadian tersebut tidak membawa kebaikan kepada mereka melaikan kemusnahan semata-mata tetapi jika diselidiki perkara tersebut menyebabkan kita kembali mengigati kepada Allah s.w.t yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Kejadian tersebut juga merupakan suatu ujian Allah s.w.t bagi mempelihatkan tahap keimanan hambanya. Justeru itu sama-samalah , kita berdoa kepada Allah s.w.t supaya menetapkan keimanan kita apabila kita ditimpa sesuatu ujian dan memohon kepada Allah s.w.t supaya menjauhi daripada ujian yang tidak tertanggung oleh kita.