Tuesday, July 10, 2007

Hikmah Larangan Ketika Berihram

Ihram merupakan muqaddimah kepada ibadah haji. Merujuk kamus dewan bermaksud keadaan memakai pakaian untuk menunaikan haji ataupun umrah. Selain daripada itu ihram juga bermaksud pakaian yang dipakai ketika melaksanakan ibadah haji. Apapun jua pengertiannya. Ihram merupakan perkara penting yang perlu dipelihara oleh jemaah haji, bagi mencapai kesempurnaan melaksanakan ibadah tersebut terdapat beberapa larangan yang perlu dipatuhi dan dijauhi.

Terdapat dua perkara yang diharamkan kepada kaum lelaki ketika melaksanakan haji tetapi tidak kepada kaum wanita iaitu larangan memakai pakaian yang berjahit. Kita tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit sama sekali, sehinggakan memakai sepatu yang dijahit pun tidak dibenarkan ketika berihram apatah lagi memakai baju yang berjahit. Keadaan ini bertujuan untuk tidak membezakan manusia ketika itu. Semua jemaah haji akan memakai kain yang sama dengan warna yang sama.

Perkara kedua yang dilarang kepada kaum lelaki ketika berihram ialah meletakkan sesuatu ke atas kepala dengan tujuan untuk menutupinya. Jika terdapat keuzuran larangan diharuskan. Keadaan ini amat menguji kesabaran manusia ketika mana berada di kawasan yang panas. Namun begitu kita tidak dilarang jika menggunakan payung bagi menahan kepanasan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada ujian fizikal yang kita patuhi bagi memperoleh kesempurnaan ibadah, disamping mendapat keredaan Allah s.w.t. Kedua-dua larangan ini merujuk kepada hadis Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w: Bagaimana cara pakaian orang yang ingin berihram? Rasulullah s.a.w menjawab dengan bersabda: Janganlah kamu memakai baju, kain serban, seluar, penutup kepala dan sarung kaki iaitu khuf kecuali untuk orang yang tidak memiliki selipar, diharuskan dengan syarat khuf tersebut dipotong hingga bawah buku lali. Jangan memakai pakaian yang dicelup dengan Za'faran iaitu sejenis pewarna warna kuning dan Wars iaitu sejenis pewarna warna merah. Maka apa yang boleh dipakai ketika itu hanyalah kain ihram yang dipakai kemas.

Perkara yang perlu tinggalkan seterusnya ialah menyikat atau menyisir rambut sama ada menggunakan sikat atau jari kecuali dalam keadaan darurat. Begitu juga memotong rambut ketika berihram adalah diharamkan. Ini merujuk kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud : Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepung (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu dia mencukur rambutnya), hendaklah dia membayar fidyah iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih Dam (al-Baqarah: 196). Berdasarkan maksud ayat ini ulama’ telah mengatakan bahawa larangan tersebut meliputi rambut-rambut seluruh badan termasuk jambang, misai dan sebagainya.

Seterusnya ketika berihram kita juga dilarang untuk memotong kuku tangan atau pun kaki. Ini adalah merujuk kepada qiasan larangan memotong rambut, tetapi jika terdapat kemudaratan kepada kuku dan perlu dipotong ianya diharuskan.

Memakai wangian ketika berihram juga dilarang sama sekali. Ini akan menjejaskan kesempurnaan ibadah haji tersebut. Maksud larangan di sini ialah kita menggunakan wangian dengan sengaja bertujuan untuk mewangikan bau badan. Seperti menyembur wangian, memegang alat yang sudah diketahui mempunyai bahan wangian, ataupun tidur atas sofa atau pelapik yang mempunyai wangian. Manakala mencium bunga mawar tidak menjadi larangan kepada jemaah haji. Rasullullah s.a.w bersabda yang bermaksud keadaan orang yang menunaikan haji adalah kusut gemusai dan berdebu kerana berjalan. Apabila memakai wangian maka tidak mencapai keadaan yang digambarkan oleh rasulullah s.a.w. Walaupun tidak elok keadaannya kepada manusia namun tidak bagi Allah s.a.w , seperti bau mulut orang berpuasa busuk bagi manusia namun seperti wangian kasturi di sisi Allah.

Membunuh haiwan yang boleh dimakan sama ada haiwan tersebut jenis haiwan liar atau yang dipelihara juga termasuk kedalam perkara yang perlu dilarang daripada melakukannya. Ini merujuk kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya (menggantinya) dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu (al-maidah:95).

Melakukan pernikahan atau pun menjadi juru nikah adalah antara lain yang menjadi larangan ketika berada dalam keadaan berihram. Jika perkara ini terjadi maka akad tersebut menjadi batal. Ini berdasarkan kepada hadis rasulullah s.a.w yang bermaksud : janganlah kamu menikahkan seseorang ataupun kamu bernikah ketika kamu berihram.

Di dalam surah al-Baqarah : 197 pula, Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud : (Masa untuk mengerjakan ibadat) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haj). Selain daripada larangan untuk bernikah, ayat ini telah menunjukkan larangan melakukan persetubuhan walaupun mumpunyai ikatan suami isteri ini bertujuan untuk menghormati ibadah yang sedang kita lakukan. Kita dilarang merangsang syahwat dengan mengunakan sebarang peralatan atau menggunakan tangan ketika berihram. Sesiapa melakukan perkara tersebut maka menyebabkan ibadah hajinya menjadi rosak.

Larangan-larangan yang telah ditetapkan kepada kita ketika berihram ini tidak bertujuan untuk menyusahkan umat Islam sama sekali tetapi bertujuan untuk mendisplinkan diri ketika beribadah. Untuk mencapai sebarang kejayaan di dalam kehidupan kita, perkara yang paling penting perlu ditekankan ialah disiplin diri. Begitu juga ketika kita beribadah, bagi mencapai haji mabrur kita perlu mendisiplinkan diri dengan mematuhi segala perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah s.w.t ketika berihram walaupun sekadar larangan memotong kuku. Oleh yang demikian itu, bagi mencapai kesempunaan ibadah haji pada musim ini sama-sama kita mendisiplinkan diri menjauhi segala larangan tersebut.

Hikmah Di Sebalik Ujian Allah S.W.T

Musibah atau ujian yang diturunkan kepada manusia adalah sebahagian daripada sunnahtullah kepada hambaNya beriman. Selain daripada itu Allah s.w.t juga tidak menjadikan bencana atau ujian yang dilalui oleh hambanya sebagai ingin membalas dendam atau pun menghina hambanya. Ini bersesuaian dengan firmannya yang bermaksud : Dan sebaliknya apabila dia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (dia tidak bersabar bahkan dia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: Tuhanku telah menghinakan daku!] Jangan demikian, (sebenarnya kata-kata kamu itu salah (al-fajr:16-17). Justeru itu, disebalik ujian atau musibah yang diturunkan oleh Allah s.w.t mempunyai hikmah yang sediri jika kita memperhalusinya.

Di antara hikmah di sebalik ujian atau musibah dari Allah s.w.t ialah membuktikan kebenaran firman-firmannya di dalam al-Quran. Allah s.w.t tidak menghisab manusia kecuali dengan apa yang telah mereka lakukan sama ada dari segi perbuatan, perkataan atau pun niat. Setelah Allah s.w.t menjelaskan apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dijauhi oleh manusia, barulah manusia akan dihisab di atas setiap apa yang telah dilakukan oleh manusia. Peluang yang diberikan oleh Allah s.w.t menyebabkan manusia tidak boleh mempertikaikan mengapa mereka dihisab oleh Allah s.w.t. hal ini digambarkan oleh Allah s.w.t dalam firmannya : Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus) dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing) dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan (Yaasin:65). Begitu juga firman Allah s.w.t yang bermaksud : Sehingga apabila mereka sampai ke Neraka, (maka) pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka, mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan (setelah berlaku yang demikian), berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka: Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab: Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata dan Dialah yang menciptakan kamu pada mulanya dan kepadaNyalah kamu dikembalikan (untuk menerima balasan). Kedua-dua ayat ini menunjukan kepada kita keadaan yang berlaku dihari pembalasan nanti. Justeru ini bagi yang melakukan kemaksiatan di muka ini , mereka pasti akan dapat melihat kebenaran kata-kata Allah s.w.t. di akhirat nanti.

Seian itu, musibah atau ujian Allah s.w.t juga bertujuan untuk memperlihatkan ketulenan jati diri seorang mukmin. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang (bercampur aduk mukmin dan munafik, bahkan Dia tetap menguji kamu) sehingga Dia memisahkan yang buruk (munafik) daripada yang baik (beriman)( al-Imram:179). Ayat ini diturunkan ketika berlakunya peperangan Uhud. Terdapat golonggan yang ingin berperang dan terdapat golonggan yang ingin menakut-nakutkan umat Islam yang lain. Melalui peprangan tersebut maka zahirlah golonggan yang beriman dan golongan yang munafik. Begitu juga musibah yang berlaku sekarang, maka dapatlah kita menilai diri kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah s.w.t. sama ada kita tergolong dalam golongan orang bersabar atau tidak.

Sebagai kaffarah dosa-dosa terdahulu .Ini juga merupakan hikmah di sebalik ujian yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada hambaNya, ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : Selagi mana orang mukmin atau mukminat itu diuji, sama ada ke atas dirinya, anaknya atau hartanya, Maka Allah s.w.t menghapuskan segala dosa-dosa yang terdahulu( Riwayat Tarmizi). Sesungguhnya azab di dunia jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan azab di akhirat, seperti mana firman Allah s.w.t : Sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan (tentulah mereka beringat-ingat(al-Qalam:33)

Hikmah di sebalik ujian atau musibah juga bertujuan untuk mengangkat darjat orang mukmin dan beroleh syurga di sisi Allah s.w.t, ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud: sesungguhnya Allah s.w.t telah berkata kepada hamba-hambanya yang diuji, apabila Aku timpa sesuatu musibah seperti yang dilalui oleh kekasihKu, maka aku akan menbalasnya dengan syurga( Riwayat Bukhari).

Himah Ujian atau musibah juga diturunkan untuk menyedarkan manusia daripada kelalaian terhadap mengigati kekuatan Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t yang bermaksud : Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada Kami dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat) ketika mereka ditimpa azab Kami? Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras (tidak mahu menerima kebenaran) dan Syaitan pula memperelokkan pada (pandangan) mereka apa yang mereka telah lakukan. Ayat ini memperingatkan kita supaya berdoa kepada Allah s.w.t apabila ditimpa musibah Allah s.w.t. tidak perlu menunding jari sesiapa yang perlu bertanggungjawab kerana hal itu akan menlalaikan kita dari terus berdoa kepada Allah s.w.t.

Seterusnya Allah s.w.t juga telah berfirman yang bermaksud: Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya(al-Isra’a:16). Ayat ini jelas menunjukkan bahawa musibah yang diturunkan oleh Allah s.w.t juga bagi menghapuskan keegoan golongan yang melampau terhadap kesenangan dan juga lalai dari mengigati Allah s.w.t. walaupun telah diberi peringatan oleh Allah s.w.t.

Musibah yang menimpa manusia juga akan menyebabkan manusia semakin mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah s.w.t kepada kita, selain itu musibah yang diturunkan kepada kita juga menunjukkan bahawa nikmat dunia yang kita kecapi sekarang ini tidak bersifat kekal abadi.

Manakala dari sudut kemasyarakatan Islam, apabila berlaku sesuatu musibah, maka menjadi kewajipan umat Islam yang lain menghulurkan bantuan, dalam sebuah hadis rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksdu : Barang sesiapa yang tidak perihatin terhadap keadaan golongan mukmin yang lain, maka dia bukan dari kalangan umatku. Justeru itu, ini adalah peluang kepada umat Islam khususnya di Malaysia untuk menyumbangkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam seperti banjir yang melanda Johor baru-baru ini. Sama-sama juga kita mengambil pengajaran di sebalik kejadian yang telah terjadi dan kita doakan semoga diberi kekuatan oleh Allah s.w.t kepada mangsa banjir.

Hijrah Memartabatkan Peranan wanita

Hijrah merupakan titik permulaan kejayaan agama Islam dalam menyebarkan dakwahnya. Tanpa berlakunya penghijrah dalam sejarah Islam, mungkin umat Islam tidak akan mengecapi kejayaan seperti yang dinikmati pada masa kini. Ketika zaman Rasulullah s.a.w hijrah bermaksud berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain dengan membawa segala keperluan dan niat bermaustatin di tempat baru tersebut. Penghijrahan pada zaman tersebut adalah kerana ingin membina sebuah negara yang mampu diterajui oleh Rasulullah s.a.w dan menyelamatkan umat Islam daripada ditindas oleh orang kafir Mekah. Namun begitu penghijrahan seperti itu sudah tidak wujud pada masa kini, ini amat bersesuian dengan sebuah hadis yang bermaksud : Rasulullah s.a.w ditanya tentang Hijrah. Beliau menjawab dengan bersabda: Tidak ada Hijrah selepas pembukaan Kota Mekah, tetapi yang masih ada ialah jihad dan niat. Apabila kamu diminta berjihad, maka lakukanlah (riwayat muslim).

Hijrah telah memainkan peranan yang amat penting dalam kejayaan umat Islam. Namun begitu kita jarang sekali dihidangkan dengan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita ketika berlakunya peristiwa hijrah. Sewaktu perinstiwa hijrah terdapat beberapa orang wanita yang telah menjayakan rancangan tersebut. Sumbangan yang telah diberikan oleh mereka telah membuktikan tentang peranan wanita dalam membantu menyebarkan dakwah ketika permulaan Islam.

Asmaa’ Binti Abu Bakar merupakan anak perempuan Saidina Abu Bakar r.a adalah contoh wanita yang menyumbangkan tenaga dalam menjayakan misi hijrah Rasulullah s.a.w. Beliau merupakan wanita yang dipercayai oleh Rasulullah s.a.w untuk membantunya berhijrah ke Madinah. Asmaa’ telah menjadi mata dan telinga rasullullah s.a.w sewaktu bersembunyi di gua. Selain daripada itu, Asmaa juga telah menghantar makanan dan minuman kepada rasulullah s.a.w dan Abu Bakar ketika masih lagi bersembunyi. Bagi mengelakkan jejaknya dikesan oleh pihak musuh, beliau telah menggunakan kebijaksanaannya dengan membawa segerombolan kambing ketika menghantar makanan ke tempat persembunyian Rasulullah s.a.w dan bapanya Abu Bakar r.a. Selain daripada itu beliau juga seorang yang sangat berani, apabila disoal siasat tentang bapanya dan Rasulullah s.a.w oleh Abu Jahal dan pengikutnya, beliau tidak pernah menceritakannya walaupun ditampar sehingga keluar dari telinganya.
Semasa ketiadaan bapanya, Asmaa telah berperanan sebagai ketua untuk menjaga adik-adiknya serta datuknya. Beliau selalu menenangkan datuknya Abu Quhafa’ tentang keselamatan Abu Bakar r.a. begitu juga adik-adiknya apabila bertanya tentang keselamatan ayah mereka. Pernah suatu ketika Asmaa telah memasukkan batu ke dalam tas tangannya untuk menunjukkan kepada datuk yang buta dan adik-adiknya bahawa ayah mereka telah meninggalkan sumber kewangan kepada mereka.

Selain daripada Asma’, kisah ketabahan Ummu Salamah juga patut menjadi contoh kepada wanita pada zaman sekarang dalam usaha menjadi seorang pendakwah. Ummu Salamah merupakan antara wanita terawal memeluk agama Islam bersama suaminya Abdullah Abu Asaad. Pengislamannya telah medapat tentangan yang hebat dari Quraish Mekah ketika itu, disebabkan tidak tahan dengan siksaan yang dihadapi maka Rasulullah s.a.w telah memerintahkan mereka berhijrah ke Habsyah. Ketika Islam makin tersebar beliau telah pulang semula ke Mekah setelah mendapati keadaan agak tenang di Mekah. Setibanya di Mekah, Rasulullah s.a.w telah menyeru kepada umat Islam ketika itu supaya berhijrah ke Madinah, seruan itu telah disambut oleh Ummu Salamah sekeluarga, tetapi ketika hendak meninggalkan Mekah beliau telah ditahan oleh kaumnya. Kaumnya telah menahannya daripada meneruskan hijrah bersama suami dan anaknya. Beliau telah bersendirian beberapa lama, sehinggalah beliau berjaya melarikan diri sendirian ke Madinah. Ketika dalam perlajanan ke Madinah beliau telah bertemu dengan Uthman Ibn Talhah, lalu membawanya ke Madinah untuk bertemu suaminya.

Memperlihatkan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita merupakan agenda tersembunyi disebalik peristiwa hijrah. Peranan yang dimainkan oleh Asma’ telah membuktikan bahawa kedatangan Islam adalah bertujuan untuk memartabatkan kaum wanita. Ini dapat menolak tanggapan yang mengatakan bahawa Islam menindas kaum wanita. Pada masa kini kita dapati bahawa kaum wanita merupakan penyumbang kepada perkembangan ekonomi dan pendidikan. Selain itu terdapat juga kaum wanita telah berjaya menjadi usahawan yang berjaya dan menjawat jawatan tingi dalam kementerian. Manakala ketabahan yang dilalui oleh Ummu Salam berakhir dengan penemuan semula dengan suami dan anaknya haruslah dimiliki setiap wanita Islam dalam menghadapi dugaan kehidupan mereka sama ada dalam berkerjaya ataupun dugaan rumahtangga. Selain daripada itu, sewaktu ketibaan Rasulullah s.a.w di Madinah beliau juga telah disambut oleh kaum-kaum wanita. Ini menunjukkan bahawa kaum wanita juga terlibat dalam urusan kemasyarakan mereka.

Namun begitu hukum ahkam yang telah ditetapkan oleh Islam ada membataskan muamalah kaum wanita. Ianya bukan bertujuan untuk menyekat tetapi untuk membezakan antara wanita Islam dengan yang bukan Islam dalam muaamalah harian. Hukum akham tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan diri dan memantapkan jati diri muslimat.

Wanita yang tidak berkerjaya juga sebenarnya secara tidak langsung berperanan dalam menyumbangkan kepada kemajuan sesebuah negara, khusunya kemajuan di dalam pembinaan moral. Isteri berperanan penting dalam membentuk peribadi anak-anak sambil dibantu oleh suami. Allah s.w.t telah memberi hak yang lebih kepada kaum ibu terhadap anak-anak berbanding dengan suami ini telah sebut dalam hadis nabi bahawa ibu lebih berhak terhadap anak kemudian suami. Pendidikan awal kanak-kanak haruslah bermula di rumah. Ibubapa perlu memperlihatkan tauladan yang baik ketika bayi masih lagi dalam kandungan. Asma’a Bin Abu Bakar telah membantu Rasulullah s.a.w dan bapanya ketika dia sedang mengandung. Tauladan yang telah ditunjukkan oleh Asma’ telah menghasilkan anak yang berkualiti seperti Abdullah Bin Zubir.

Justeru sejarah penghijrahan umat Islam ke Madinah telah memartabatkan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita. Wanita tidak seharusnya merasakan diri mereka sebagai kaum yang ditindas sebaliknya hendaklah sama-sama memartabatkan agama Islam.


Kehebatan Himpunan Agong Umat Islam

Wuquf di Arafah merupakan perhimpunan agong umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam akan berkumpul dengan memakai ihram serta melakukan ritual yang telah disyariat oleh Allah s.w.t seperti berzikir, bertahmid, takbir dan sebagainya bagi meraikan hari tersebut. Hari arafah adalah hari yang ke 9 dalam bulan zulhijjah menurut kalander Islam. Ia dikenali sebagai hari Arafah kerana perhimpunan tersebut bertempat di suatu kawasan yang berdekatan dengan kawasan pergunungan yang memanjang ke Mina dikenali sebagai Arafah. Terletak lebih kurang 25 kilometer daripada Kota Mekah. Seluruh kawasan di Arafah adalah tempat berwuquf kecuali di Uranah.

Ibadah wuquf atau berhenti sebentar di Arafah merupakan hati ibadah haji yang mana wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji. Jika rosak hati itu maka rosaklah haji tersebut. Perkara ini telah diterangkan dalam sebuah hadis di mana seorang sahabat yang berasal dari Najed, bertanya kepada Rasulullah saw.--ketika beliau sedang wukuf di Arafah-- tentang haji. Rasulullah saw. menjawab, "Haji adalah wukuf di Arafah, barangsiapa yang telah sampai pada malam Arafah sebelum terbit fajar hari berkumpul (hari Arafah), maka telah sempurnalah hajinya.". Hadis ini menunjukkan bahawa jika kita telah melakukan wuquf di Arafah seolah-olah haji kita telah sempurna. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan wuquf di arafah berbanding dengan perbuatan haji yang lain.

Pada zaman jahiliyyah, kaum Quraish dan kaum-kaum yang seagama dengan mereka telah melakukan wuquf di Muzdalifah. Mereka menamakannya sebagai al-Hums. Semantara itu seluruh orang Arab pula berwuquf di padang Arafah. Apabila kedatangan agama Islam, Allah s.w.t telah memerintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya supaya berwaqaf di Arafah. Mereka diwajibkan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari pada 9 Zulhijjah.

Jika kita mengkaji tentang hari arafah, kita akan dapati terdapat pelbagai kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Pada hari tersebut, jika kita berada di padang Arafah kita akan dapati setiap jemaah haji memakai pakaian yang serupa tanpa mengira pangkat, darjat, keturunan, warna politik mahupun perbezaan ideologi politik sambil bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah s.w.t. ketika itu kita hanya memikirkan tentang kebesaran Allah s.w.t tanpa memikirkan hal ehwal duniawi. Melucutkan pakaian memewah serta memakai ihram ketika itu melambangkan seolah-olah kita meninggalkan segala urusan dunia seterusnya menumpukan kepada pengabdian kepada Allah s.w.t sahaja.

Manakala umat Islam yang tidak mengerjakan ibadah haji ketika itu juga dituntut meraikan hari tersebut, mereka disunatkan supaya berpuasa pada hari tersebut seperti yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah al-Ansari katanya : Rasulullah s.a.w telah ditanya oleh seorang lelaki mengenai puasa hari Arafah, lalu Rasulullah s.a.w menjawab : Puasa hari arafah itu menghapuskan dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Menurut jumhur ulama’ apa yang dimaksudkan dosa di sini ialah dosa-dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar hanya akan terhapus dengan solat taubat sahaja. Bagi jemaah haji pula mereka tidak perlu berpuasa ini kerana Rasulullah s.a.w tidak berpuasa pada hari tersebut berdasarkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh ummu Al-Fadhil Binti Al-Harith r.a : Terdapat beberapa orang sahabat ketika berada di Arafah membincangkan tentang puasa Rasulullah s.a.w. sebahagian mengatakan baginda berpuasa dan sebahagian mengatakan tidak, lalu aku menghulurkan secawan susu kepada baginda ketika kebetulan melalui kawasan tersebut lantas meminumnya.

Kita juga digalakkan memperbanyakkan berdoa pada hari tersebut. Ini kerana Rasullullah s.a.w telah memohon kepada Allah s.a.w supaya memperkenan doa hambanya pada hari tersebut . Rasulullah s.a.w. telah berkhutbah pada hari Arafah, "Wahai manusia! Sesungguhnya Allah Taala pada hari ini bersedia mengampuni segala dosa-dosa kalian kecuali kesalahan yang bersangkutan dengan orang lain di kalangan kamu. Dan membalas keburukan kalian dengan kebaikan. Dan mengabulkan segala permintaan orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu bergegaslah memohon dengan nama Allah. Dalam doa beliau menyebut : Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan doaku ini sia-sia, kasihani dan sayangilah aku wahai Tuhan sebaik-sebaik tempat meminta dan sebaik-baik Pemberi." . Justeru itu, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah s.w.t pada hari tersebut. Semoga dengan cara tersebut Allah s.a.w mempermudahkan untuk menerima doa hambanya.

Pada hari arafah juga Allah s.w.t telah menurunkan ayat yang menyatakan telah sempurnanya ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah s.a.w iaitu firman Allah s.w.t yang bermaksud : Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan Aku rela Islam sebagai agama bagimu.". perkara ini diriwayatkan daripada Toriq Bin Syihab r.a katanya: Orang-orang yahudi berkata kepada umar r.a. kami semuanya membaca sepotong ayat yang sekiranya ayat tersebut diturunkan kepada kami nescaya kami akan jadikan hari tersebut hari raya. Umar menjawab: aku amat mengetahui di mana ayat itu diturunkan serta bila ia diturunkan dan di mana rasulullah s.a.w berada ketika. Ayat tersebut diturunkan di arafah. Sufian berkata ; aku tidak pasti adakah ayat tersebut diturunkan pada hari Jumaat ataupun tidak. Ayat yang dimaksudkan ialah firman allah s.w.t yang bermaksud; Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan Aku rela Islam sebagai agama bagimu.".

Sesungguhnya sesiapa yang wafat ketika sedang berwuquf di Arafah, sesungguhnya Allah s.w.t akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Ini merujuk kepada sebuah kisah ketika seorang lelaki berwukuf bersama Rasulullah s.a.w. tiba-tiba dia terjatuh dari tunggangannya dan meninggal. Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya laki-laki tersebut dikafani dengan pakaiannya, tidak diberi wangi-wangian, dimandikan dengan air dan daun bidara serta tidak ditutup kepala dan mukanya. Sesungguhnya Allah s.w.t akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.

Berkesempatan untuk meraikan kemuliaan hari arafah yang akan datang tidak lama lagi, maka kita sama-sama meningkatkan lagi amalan di samping memperbanyakkan doa dan zikir pujian terhadap Allah s.a.w serta mendoakan kesejahteraan kepada jemaah haji seluruh dunia khususnya jemaah dari Malaysia semoga dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan memperolehi haji yang mamrur.


Doa Sebagai Pelengkap Ibadah Haji


Kini umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah bersiap sedia untuk pulang ke tanah air masing-masing. Setelah melakukan pengorbanan yang besar dari segi kewangan ataupun ketabahan ketika melakukan amalan haji, maka apa yang dihajatkan oleh setiap jemaan haji adalah keredaan Allah s.w.t dengan harapan segala amalan haji yang dilakukan diterima oleh Allah s.w.t.

Bagi menperolehi keredaan Allah s.w.t, apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah dengan memperbanyakan berdoa kepada Allah s.w.t. Doa bermaksud memohon atau memanjangkan permintaan yang berunsur kebaikan kepada Allah s.w.t. Doa merupa satu anugerah yang diperuntukkan kepada umat Islam dalam menghadapi pelbagai dugaan atau ujian. Doa merupakan seteru kepada penyakit dan penderitaan. Dengan cara berdoa sahaja boleh menyebabkan hilang atau kurangnya penyakit tersebut. Berdoa merupakan senjata bagi orang mukmin, tiang agama dan penyuluh di dunia dan di akhirat, seperti mana sabda nabi s.a.w : doa itu adalah senjata utama orang mukmin, tiang agama dan penerang di dunia dan akhirat. Allah s.w.t juga telah memerintahkan kepada hambanya supaya berdoa kepada Allah s.w.t sepertimana firmannya yang bermaksud : Berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankannya (al-mikmin:60) . Manakala dalam sebuah hadis kudsi pula Allah s.w.t telah bersabda yang bermaksud : wahai hambaku, kamu semua berada di dalam kesesatan kecuali aku memimpinmu ke arah jalan yang benar. Wahai hambaku engkau akan kelaparan kecuali aku yang memberi makan kepada mu, maka carilah rezekiku, nescaya aku akan menyuapmu.

Hadis dan firman tersebut menunjukkan kepada kita tentang kepentingan berdoa kepada Allah s.w.t supaya meperolehi apa yang dihajati oleh kita. Hadis Qudsi di atas secara fizikalnya bukan bermaksud Allah s.w.t memberi makan atau menyuapkan makan kepada kita, tetapi usaha yang dilakukan oleh setiap individu pasti akan membuahkan hasil dengan izin Allah s.a.w iaitu dengan cara disertakan dengan doa setiap usaha yang dilakukan olehnya.

Manusia sentiasa berdoa kepada Allah s.w.t supaya diberikan kesenangan di dunia, dan dilepaskan azab akhirat, diterima segala amalan dan dijauhkan dari malapetaka. Seorang lelaki telah bertanya Rasulullah s.a.w : Bolehkah kita membuat permintaan yang pelbagai di dalam satu doa, lalu Rasulullah s.a.w menjawab : Allah s.w.t adalah Akthar ( Riwayat Tarmizi ). Ini bermaksud di dalam doa harian, kita boleh meminta pelbagai permintaan kepada Allah s.w.t pelbagai kebaikan, malahan Allah s.w.t mendengar segala permintaan setiap hambanya. Sepertimana firmannya yang bermaksud : Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar dan Memperkenan doa permohonan hambanya (Ibrahim;39).
Para nabi merupakan golongan yang diperkenankan setiap doa mereka ini disebabkan mereka berlumba dalam melakukan kebaikan dan sentiasa berdoa dengan penuh harapan dan khusuk dalam ibadah yang dilakukan. Perkara ini dijelaskan dalam firmanNya yang bermaksud: Kami permudahkan doa Rasul-rasul itu ialah kerana) sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat) kepada Kami ( Al-Anbiyak:90). Ayat ini menunjukkan kepada kita dalam keadaan walaubagaimana pun kita harus berdoa kepada Allah. Ini antara ciri seorang nabi iaitu sentiasa berdao kepada Allah s.w.t ketika senang ataupun ketika susah. Ini berbeza dengan sikap umat Islam zaman kini, yang mana mudah melupai akan Allah s.a.w ketika berada di dalam keadaan senang dan mencela azab yang ditimpa ketika susah sedangkan tujuan Allah s.w.t menduga manusia adalah untuk kembali mengigatinya.
Allah s.w.t juga mencela golongan yang tidak berdoa kepada Allah s.w.t. sebahagian manusia merasakan kejayaan yang dimiliki adalah hak mutlak miliknya. Hasil yang sepatutnya dinikmati setelah tekun berusaha. Di sebalik kejayaan tersebut mereka lupa tentang kekuasaan allah s.w.t yang mengizinkannya berjaya, justeru itu mereka tidak berdoa kepada Allah s.w.t supaya terus memelihara mereka daripada kesombongan atau malapetaka. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud : sesungguhnya orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah s.w.t akan masuk kedalam neraka dalam keadaan hina dina(Mukmin:60). Begitu juga sabda Nabi yang bermaksud: Sesiapa yang tidak memohon kepada Allah s.w.t, nescaya akan dimurkai (Riwayat Bukhari).
Semua doa yang dipohon kepada Allah s.w.t akan diperkenankan oleh Allah s.w.t. sama ada cepat ataupun lambat Allah s.w.t memperkenankan doa tersebut bergantung kepada kehendak Allah s.w.t. jika allah s.w.t tidak membalasnya di dunia nescaya mereka akan mengecapinya pada akhirat nanti atau pun Allah s.w.t mengganti doa mereka dengan sesuatu yang lebih hebat lagi. Setiap doa yang dipohon kepada Allah s.w.t hendaklah disertai dengan melakukan kebaikan yang berterusan kepada orang lain. Kita dilarang berdoa tanpa ada usaha.
Bagi jemaah haji yang baru pulang dari menunaikan haji, apa yang paling dihajati adalah semoga memperolehi haji mambur iaitu haji yang diterima oleh allah s.w.t. kita tidak boleh menilai haji seseorang dengan mengatakan sama ada diterima atau pun tidak. Apa yang boleh menjadi ukuran kepada nilai tersebut adalah bergantung kepada amalan jemaah haji tersebut sama ada melakukan haji kerana Allah s.w.t atau pun sekadar ingin mendapat gelaran haji, atau ingin disanjunggi oleh orang-orang kampung atau sekadar ingin memenuhi rukun Islam semata- mata.
Justeru itu bagi memperoleh haji mabrur, apa yang perlu dilakukan setelah selesai ibadah haji adalah meneruskan permohonan iaitu berdoa kepada Allah s.w.t semoga Allah s.w.t meneri ibadah haji mereka dan memilih mereka menjadi hamba yang terpilih. Doa tersebut hendaklah berterusan sehingga bertemu musim haji berikutnya dan sehingga ke akhir hayat kita. Jauhi dari mengatakan bahawa kita sudah memperolehi haji yang mabrur, hanya allah s.w.t jua yang mengetahui akan nilai amalan haji yang dilakukan.


Rasulullah S.A.W Pemimpin Islam Mempunyai AQ Terhebat

Paul Stolz ialah seorang perunding perniagaan terkemuka yang berpendapat bahawa Adversity Quatient iaitu satu ukuran kepada keupayaan intrinsic terhadap tahap keupayaan menghadapi kesukaran AQ merupakan garis pengukur yang tidak kurang pentingnya jika dibandingkan dengan Emotional Quotient (EQ) dan Intelligent Quatient untuk membezakan di antara seorang usahawan atau pemimpin yang hebat. Sebagai seorang pemimpin atau usahawan yang hebat bukan sekadar memiliki kebijaksanaan sahaja, apa yang penting berjaya mengubah keadaan yang sukar kepada suatu keadaan yang menyenangkan.

Di dalam Islam, Rasulullah s.a.w adalah pemimpin yang mempunyai AQ yang hebat. AQ tersebut telah dibuktikan melalui peristiwa-perinstiwa sukar yang dilalui oleh Rasulullah S.A.W dari awal kelahirannya sehingga kepada kejayaannya menjadi seorang pemimpin yang telah menjadikan Islam sebagai gaya hidup yang bertamadun. Kepimpinan Rasulullah s.a.w bukan sahaja diperakui dan disegani oleh sarjana-sarjana Islam semasa sahaja, bahkan terdapat sarjana-sarjana barat turut memperakui kehebatan kepimpinan rasulullah s.a.w.

Kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w telah bermula ketika beliau masih lagi di dalam kandungan ibunya, di mana beliau telah menjadi anak yatim ketika dilahirkan apabila bapanya Abdullah telah meninggal dunia ketika Rasulullah s.a.w dalam kandungan ibunya. Di di saat kelahirannya pula, telah berlaku satu peperangan yang dirancang oleh Abrahah dalam cubaannya untuk menakluk Ka’abah, tetapi telah digagalkan oleh Allah s.a.w sepertimana diceritakan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Fil. Setelah dilahirkan, beliau dipelihara oleh ibunya Aminah selama dua bulan kemudian diserahkan kepada Halimatun Sa’adiah untuk menyusuinya sehingga usia baginda 2 tahun. Ketika beliau berusia enam tahun, beliau telah menjadi yatim piatu apabila ibunya Aminah meninggal dunia kemudian dipelihara oleh datuknya Abu Mutalib. Ketika Rasulullah s.a.w berusia lapan tahun datuknya pula meninggal dunia lalu dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib sehinggalah Rasulullah s.a.w dewasa.

Kemuncak kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w adalah ketika dilantik menjadi nabi dan rasul ketika berumur empat puluh tahun. Dakwah yang hendak disampaikan oleh Rasulullah s.a.w menerima tentangan yang sangat hebat oleh kaum kafir Quraish ketika itu, Rasulullah s.a.w dan umat Islam dikecam dengan hebat sama ada kecaman dalam bentuk fizikan atau mental. Malah terdapat umat Islam ketika itu dibunuh jika mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w juga telah dipulau oleh kafir Quraish selama tiga tahun bermula tahun ke tujuh kenabiannya sehingga ke sepuluh tahun kenabiannya. Setelah sepuluh tahun menjadi nabi dan rasul, suatu peristiwa yang dikenali sebagai tahun sedih Rasulullah s.a.w telah berlaku, di mana isterinya Khadijah dan bapa saudaranya yang sentiasa memberi sokongan supaya meneruskan dakwahnya telah meninggal dunia. Terapat riwayat yang mengatakan jarak antara kematian Khadijah r.a da Abu Talib adalah satu bulan lima hari. Selepas kewafatan Khadijah r.a dan Abu Talib, seksaan yang dikenakan terhadap umat Islam semakin teruk ini, bagi menyelamatkan umat Islam, Rasulullah s.a.w telah menyuruh semua pengikutnya berhijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah s.a.w ingin berhijrah juga, beliau menghadapi pelbagai ancaman yang dirancang oleh kafir Quraish, namun semua kesukaran tersebut berjaya di atasi oleh beliau.

Kesemua kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w berjaya ditanganinya tanpa berasa berputus asa atau kecewa. Kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w ketika zaman kanak-kanak dan awal kenabiannya telah mematangkan beliau supaya menjadi seorang yang hebat ketika dilantik menjadi pemimpin di Madinah. Contoh paling hebat yang menampakkan kepimpinannya dalam bidang politik adalah ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyyah. Sifat lemah lembut dan bertolak ansur, serta kemahiranya dalam berpolitik telah menyebabkan umat Islam berjaya membuka kota Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah. Walaupun pada asalnya perjanjian ini tidak dipersetujui oleh para sahabat, ini kerana para sahabat berpendapat, Islam ketika itu berada dalam kedudukan yang kuat dan digeruni, tidak perlu tunduk kepada tuntutan orang kafir Quraish, manakala bagi rasulullah s.a.w pula, apa yang ingin dicapai adalah menghentikan pertumpahan darah. Atas alasan tersebut Rasulullah s.a.w bersetuju dengan syarat yang dikenakan oleh pihak musuh.

Bersempena dengan sambutan maulidurrasul tahun ini, marilah kita sama menghayati perjalanan kehidupan Rasulullah s.a.w yang penuh dengan kesukaran. Jelas kepada kita bahawa, Rasulullah s.a.w adalah contoh pemimpin yang mempunyai AQ yang tinggi yang perlu dicontoh oleh kita dalam meneruskan kehidupan sebagai seorang Islam.