Sunday, March 8, 2009

PERISTIWA PENTING DARIPADA KELAHIRAN SEHINGGA KENABIAN BAGINDA

http://ulamaummah.blogspot.com
 • Dipelihara oleh datuknya 'Abdul Mutalib setelah lahir.
 • Disusukan oleh Suwaibah hamba Abu Lahab sebelum diserahkan kepada Halimah binti Abi Zuwaib dari puak Sa'ad bin Bakr.
 • Mendatangkan keberkatan kepada Kampung Banu Sa'ad bila tiba di sana.
 • Selepas dua tahun dibawa balik kepada bondanya Aminah, namun Halimah As-Sa'adiyah memujuk bonda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam untuk terus memelihara baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam.
 • Belajar mengembala kambing sejak daripada kecil dan dapat bercakap bahasa Arab Fusha dengan baik hasil daripada tinggal di kampung Banu Sa'ad.
 • Peristiwa di bedah dada oleh malaikat, kemudiannya dihantar pulang ke jagaan ibunya. (Umur 5 tahun)
 • Wafatnya Aminah di Abwa'. (Umur 6 tahun)
 • Dipelihara pula oleh datuknya Abdul Muttalib.
 • Di pelihara oleh Abu Talib selepas kematian Abdul Muttalib. (Umur 8 tahun)
 • Memulakan perjalanan pertama ke Syam untuk berniaga bersama bapa saudaranya Abu Talib, bertemu dengan paderi Buhaira. (Umur 12 tahun)
 • Mula berdikari mencari rezeki dengan menternak kambing.
 • Berlaku Harbu Al-Fijar: (Umur 20)
 • Hilfu Al-Fudhul:
 • Bertujuan untuk membela hak-hak orang yang dianiaya.
 • Berpunca dari kejadian seorang Badwi dari Usun Zubaid datang ke Mekah menjual barang namun seorang pembeli, 'Ash bin Wail tidak membayar harga barangan yang dibeli.
 • Musafir kali ke-2 ke Syam bersama Maisarah membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid Radhiallahu 'Anha. (Umur 25 tahun)
 • Khadijah Radhiallahu 'Anha menawarkan diri menjadi suri hidup Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam melalui Nafisah binti Manbah.
 • Perkahwinan dengan Khadijah Radhiallahu 'Anha semasa baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam berumur (25 tahun), manakala Khadijah Radhiallahu 'Anha berumur (40 tahun).
 • Kelahiran Qasim Radhiallahu 'Anhu pada umur (28 tahun).
 • Kelahiran Zainab Radhiallahu 'Anha.
 • Wafatnya Qasim Radhiallahu 'Anhu semasa berumur 2 tahun.
 • Penyertaan Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam dalam pembinaan Kaabah yang runtuh akibat banjir di Kota Mekah. (Umur 35 tahun)
 • Menyelesaikan persengketaan dalam usaha meletakkan Hajarul Aswad.
 • Terkenal dengan panggilan Al-Amin.
 • Mula gemar berkhalwat di Gua Hira'. (Umur 40 tahun)