Tuesday, May 19, 2009

TIGA AMALAN PALING UTAMA DI BUMI

Rasulullah s.a w bersabda: terdapat tiga amalan paling utama di muka bumi ini. menuntut ilmu, berjihad kerana Allah s.w.t dan usaha dengan sendiri. menuntut ilmu yang bermanfaat itu adalah kekasih allah s.w.t, berjihad itu adalah penolong-penolong Allah s.w.t. manakala berusaha dengan sendiri menunjukkan ketaqwaan kepada Allah s.w.t.