Thursday, October 30, 2008

IRI HATI

Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:
Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Tidak boleh iri hati kecuali terhadap dua perkara iaitu terhadap seseorang yang dikurniakan oleh Allah harta kekayaan tapi dia memanfaatkannya untuk urusan kebenaran (kebaikan). Juga seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah lalu dia memanfaatkannya (dengan kebenaran) serta mengajarkannya kepada orang lain ( Riwayat Muslim )... terdapat hanya 2 jenis iri hati yang dibenarkan oleh Allah s.w.t kepada Umat islam... yang disebut dalam hadis tersebut....

No comments: