Monday, April 27, 2009

MENGAPA OH MENGAPA

MENGAPA SEORANG RAHIB BOLEH MENUTUPI SELURUH TUBUHNYA KERANA MEPERHAMBAKAN DIRI KEPADA TUHAN DAN AGAMANYA...

TETAPI UMAT ISLAM APABILA DIMINTA MENUTUPI SELURUH TUBUHNYA DIKATAKAN TEKANAN....

No comments: