Wednesday, August 19, 2009

PESANAN SARJANA ISLAM PALING BERPENGARUH

mustafa al-syibaiy ( 1915-1964 ) : "hidup ini perlu kaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang agung dan pendek angan-angan"

Dr Yusuf Musa ( 1899-1963 ) seorang ulama' reformis dan ahli falsafah al-azhar: sesungguhnya umat ini tidak sunyi aripada orang yang pakar dalam perundangan Islam pada setiap zaman.

No comments: