Tuesday, July 10, 2007

Hikmah Larangan Ketika Berihram

Ihram merupakan muqaddimah kepada ibadah haji. Merujuk kamus dewan bermaksud keadaan memakai pakaian untuk menunaikan haji ataupun umrah. Selain daripada itu ihram juga bermaksud pakaian yang dipakai ketika melaksanakan ibadah haji. Apapun jua pengertiannya. Ihram merupakan perkara penting yang perlu dipelihara oleh jemaah haji, bagi mencapai kesempurnaan melaksanakan ibadah tersebut terdapat beberapa larangan yang perlu dipatuhi dan dijauhi.

Terdapat dua perkara yang diharamkan kepada kaum lelaki ketika melaksanakan haji tetapi tidak kepada kaum wanita iaitu larangan memakai pakaian yang berjahit. Kita tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit sama sekali, sehinggakan memakai sepatu yang dijahit pun tidak dibenarkan ketika berihram apatah lagi memakai baju yang berjahit. Keadaan ini bertujuan untuk tidak membezakan manusia ketika itu. Semua jemaah haji akan memakai kain yang sama dengan warna yang sama.

Perkara kedua yang dilarang kepada kaum lelaki ketika berihram ialah meletakkan sesuatu ke atas kepala dengan tujuan untuk menutupinya. Jika terdapat keuzuran larangan diharuskan. Keadaan ini amat menguji kesabaran manusia ketika mana berada di kawasan yang panas. Namun begitu kita tidak dilarang jika menggunakan payung bagi menahan kepanasan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada ujian fizikal yang kita patuhi bagi memperoleh kesempurnaan ibadah, disamping mendapat keredaan Allah s.w.t. Kedua-dua larangan ini merujuk kepada hadis Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w: Bagaimana cara pakaian orang yang ingin berihram? Rasulullah s.a.w menjawab dengan bersabda: Janganlah kamu memakai baju, kain serban, seluar, penutup kepala dan sarung kaki iaitu khuf kecuali untuk orang yang tidak memiliki selipar, diharuskan dengan syarat khuf tersebut dipotong hingga bawah buku lali. Jangan memakai pakaian yang dicelup dengan Za'faran iaitu sejenis pewarna warna kuning dan Wars iaitu sejenis pewarna warna merah. Maka apa yang boleh dipakai ketika itu hanyalah kain ihram yang dipakai kemas.

Perkara yang perlu tinggalkan seterusnya ialah menyikat atau menyisir rambut sama ada menggunakan sikat atau jari kecuali dalam keadaan darurat. Begitu juga memotong rambut ketika berihram adalah diharamkan. Ini merujuk kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud : Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepung (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu dia mencukur rambutnya), hendaklah dia membayar fidyah iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih Dam (al-Baqarah: 196). Berdasarkan maksud ayat ini ulama’ telah mengatakan bahawa larangan tersebut meliputi rambut-rambut seluruh badan termasuk jambang, misai dan sebagainya.

Seterusnya ketika berihram kita juga dilarang untuk memotong kuku tangan atau pun kaki. Ini adalah merujuk kepada qiasan larangan memotong rambut, tetapi jika terdapat kemudaratan kepada kuku dan perlu dipotong ianya diharuskan.

Memakai wangian ketika berihram juga dilarang sama sekali. Ini akan menjejaskan kesempurnaan ibadah haji tersebut. Maksud larangan di sini ialah kita menggunakan wangian dengan sengaja bertujuan untuk mewangikan bau badan. Seperti menyembur wangian, memegang alat yang sudah diketahui mempunyai bahan wangian, ataupun tidur atas sofa atau pelapik yang mempunyai wangian. Manakala mencium bunga mawar tidak menjadi larangan kepada jemaah haji. Rasullullah s.a.w bersabda yang bermaksud keadaan orang yang menunaikan haji adalah kusut gemusai dan berdebu kerana berjalan. Apabila memakai wangian maka tidak mencapai keadaan yang digambarkan oleh rasulullah s.a.w. Walaupun tidak elok keadaannya kepada manusia namun tidak bagi Allah s.a.w , seperti bau mulut orang berpuasa busuk bagi manusia namun seperti wangian kasturi di sisi Allah.

Membunuh haiwan yang boleh dimakan sama ada haiwan tersebut jenis haiwan liar atau yang dipelihara juga termasuk kedalam perkara yang perlu dilarang daripada melakukannya. Ini merujuk kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya (menggantinya) dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu (al-maidah:95).

Melakukan pernikahan atau pun menjadi juru nikah adalah antara lain yang menjadi larangan ketika berada dalam keadaan berihram. Jika perkara ini terjadi maka akad tersebut menjadi batal. Ini berdasarkan kepada hadis rasulullah s.a.w yang bermaksud : janganlah kamu menikahkan seseorang ataupun kamu bernikah ketika kamu berihram.

Di dalam surah al-Baqarah : 197 pula, Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud : (Masa untuk mengerjakan ibadat) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haj). Selain daripada larangan untuk bernikah, ayat ini telah menunjukkan larangan melakukan persetubuhan walaupun mumpunyai ikatan suami isteri ini bertujuan untuk menghormati ibadah yang sedang kita lakukan. Kita dilarang merangsang syahwat dengan mengunakan sebarang peralatan atau menggunakan tangan ketika berihram. Sesiapa melakukan perkara tersebut maka menyebabkan ibadah hajinya menjadi rosak.

Larangan-larangan yang telah ditetapkan kepada kita ketika berihram ini tidak bertujuan untuk menyusahkan umat Islam sama sekali tetapi bertujuan untuk mendisplinkan diri ketika beribadah. Untuk mencapai sebarang kejayaan di dalam kehidupan kita, perkara yang paling penting perlu ditekankan ialah disiplin diri. Begitu juga ketika kita beribadah, bagi mencapai haji mabrur kita perlu mendisiplinkan diri dengan mematuhi segala perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah s.w.t ketika berihram walaupun sekadar larangan memotong kuku. Oleh yang demikian itu, bagi mencapai kesempunaan ibadah haji pada musim ini sama-sama kita mendisiplinkan diri menjauhi segala larangan tersebut.