Tuesday, July 10, 2007

Rasulullah S.A.W Pemimpin Islam Mempunyai AQ Terhebat

Paul Stolz ialah seorang perunding perniagaan terkemuka yang berpendapat bahawa Adversity Quatient iaitu satu ukuran kepada keupayaan intrinsic terhadap tahap keupayaan menghadapi kesukaran AQ merupakan garis pengukur yang tidak kurang pentingnya jika dibandingkan dengan Emotional Quotient (EQ) dan Intelligent Quatient untuk membezakan di antara seorang usahawan atau pemimpin yang hebat. Sebagai seorang pemimpin atau usahawan yang hebat bukan sekadar memiliki kebijaksanaan sahaja, apa yang penting berjaya mengubah keadaan yang sukar kepada suatu keadaan yang menyenangkan.

Di dalam Islam, Rasulullah s.a.w adalah pemimpin yang mempunyai AQ yang hebat. AQ tersebut telah dibuktikan melalui peristiwa-perinstiwa sukar yang dilalui oleh Rasulullah S.A.W dari awal kelahirannya sehingga kepada kejayaannya menjadi seorang pemimpin yang telah menjadikan Islam sebagai gaya hidup yang bertamadun. Kepimpinan Rasulullah s.a.w bukan sahaja diperakui dan disegani oleh sarjana-sarjana Islam semasa sahaja, bahkan terdapat sarjana-sarjana barat turut memperakui kehebatan kepimpinan rasulullah s.a.w.

Kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w telah bermula ketika beliau masih lagi di dalam kandungan ibunya, di mana beliau telah menjadi anak yatim ketika dilahirkan apabila bapanya Abdullah telah meninggal dunia ketika Rasulullah s.a.w dalam kandungan ibunya. Di di saat kelahirannya pula, telah berlaku satu peperangan yang dirancang oleh Abrahah dalam cubaannya untuk menakluk Ka’abah, tetapi telah digagalkan oleh Allah s.a.w sepertimana diceritakan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Fil. Setelah dilahirkan, beliau dipelihara oleh ibunya Aminah selama dua bulan kemudian diserahkan kepada Halimatun Sa’adiah untuk menyusuinya sehingga usia baginda 2 tahun. Ketika beliau berusia enam tahun, beliau telah menjadi yatim piatu apabila ibunya Aminah meninggal dunia kemudian dipelihara oleh datuknya Abu Mutalib. Ketika Rasulullah s.a.w berusia lapan tahun datuknya pula meninggal dunia lalu dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib sehinggalah Rasulullah s.a.w dewasa.

Kemuncak kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w adalah ketika dilantik menjadi nabi dan rasul ketika berumur empat puluh tahun. Dakwah yang hendak disampaikan oleh Rasulullah s.a.w menerima tentangan yang sangat hebat oleh kaum kafir Quraish ketika itu, Rasulullah s.a.w dan umat Islam dikecam dengan hebat sama ada kecaman dalam bentuk fizikan atau mental. Malah terdapat umat Islam ketika itu dibunuh jika mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w juga telah dipulau oleh kafir Quraish selama tiga tahun bermula tahun ke tujuh kenabiannya sehingga ke sepuluh tahun kenabiannya. Setelah sepuluh tahun menjadi nabi dan rasul, suatu peristiwa yang dikenali sebagai tahun sedih Rasulullah s.a.w telah berlaku, di mana isterinya Khadijah dan bapa saudaranya yang sentiasa memberi sokongan supaya meneruskan dakwahnya telah meninggal dunia. Terapat riwayat yang mengatakan jarak antara kematian Khadijah r.a da Abu Talib adalah satu bulan lima hari. Selepas kewafatan Khadijah r.a dan Abu Talib, seksaan yang dikenakan terhadap umat Islam semakin teruk ini, bagi menyelamatkan umat Islam, Rasulullah s.a.w telah menyuruh semua pengikutnya berhijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah s.a.w ingin berhijrah juga, beliau menghadapi pelbagai ancaman yang dirancang oleh kafir Quraish, namun semua kesukaran tersebut berjaya di atasi oleh beliau.

Kesemua kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w berjaya ditanganinya tanpa berasa berputus asa atau kecewa. Kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w ketika zaman kanak-kanak dan awal kenabiannya telah mematangkan beliau supaya menjadi seorang yang hebat ketika dilantik menjadi pemimpin di Madinah. Contoh paling hebat yang menampakkan kepimpinannya dalam bidang politik adalah ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyyah. Sifat lemah lembut dan bertolak ansur, serta kemahiranya dalam berpolitik telah menyebabkan umat Islam berjaya membuka kota Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah. Walaupun pada asalnya perjanjian ini tidak dipersetujui oleh para sahabat, ini kerana para sahabat berpendapat, Islam ketika itu berada dalam kedudukan yang kuat dan digeruni, tidak perlu tunduk kepada tuntutan orang kafir Quraish, manakala bagi rasulullah s.a.w pula, apa yang ingin dicapai adalah menghentikan pertumpahan darah. Atas alasan tersebut Rasulullah s.a.w bersetuju dengan syarat yang dikenakan oleh pihak musuh.

Bersempena dengan sambutan maulidurrasul tahun ini, marilah kita sama menghayati perjalanan kehidupan Rasulullah s.a.w yang penuh dengan kesukaran. Jelas kepada kita bahawa, Rasulullah s.a.w adalah contoh pemimpin yang mempunyai AQ yang tinggi yang perlu dicontoh oleh kita dalam meneruskan kehidupan sebagai seorang Islam.