Wednesday, July 11, 2007

Ketenteraan Menurut Islam

Agama islam adalah pegangan yang berasaskan tiga unsur yang penting iaitu aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah bermaksud kepercayan kepada Allah s.w.t yang esa dan tidak menduakannya dengan sesuatu yang lain atau syirik. Syariah pula adalah undang-undang yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w di dalam al-quran dan sunnahnya. Manakala akhlak ialah nilai baik berdasarkan kepada al-quran dan sunnah yang diterjemahkan melalui tingkahlaku individu. Ketiga-tiga asas ini merupakan kekuatan dan ketahanan utama umat Islam sehingga mencapai kejayaan yang cemerlang.

Namun begitu Islam juga tidak memandang remeh factor-faktor kekuatan lahiriyah yang berbetuk fizikal seperti ketenteraan, dalam hal ini Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud : Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan daripada kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah s.w.t, musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.( Surah al-Anfal:60). Berdasarkan ayat ini, selain daripada kekuatan akidah, syariah dan akhlak, Allah s.w.t juga telah memerintahkan kita supaya memperkuatkan diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketenteraan yang bertujuan untuk mempertahankan agama dan menumbangkan musuh-musuh Allah s.a.w.

Rasulullah s.a.w adalah contoh yang terbaik dalam kepimpinan tentera Islam. Setiap pertempuran ketenteraan akan diketuai oleh beliau sendiri. Baginda sentiasa menjaga qualiti kepimpinannya. Melalui aqidah yang dipegang menyebabkan baginda dn sahabat tidak gentang berperang biarpun bilangan tentera islam kecil jika dibandingkan dengan tentera-tentera musuh. Di dalam peperangan yang dilalui, kadangkala tentera Islam mengalami kekalahan, namun begitu rasulullah s.a.w terus menerus menunjukkan akhlak yang baik. Ini menyebabkan tentera Islam dan tentera musuh amat menyanjunginya. Selain itu, beliau juga seorang yang amat pintar dalam mengatur stategi ketenteraan, namun begitu beliau tidak membelakangkan pandangansahabat lain yang mahir dalam bidang ketenteraan, sebagai contoh beliau menerima pandagan Salman al-Farisi supaya mengali parid di sekeliling Madinah bagi menyekat kemaraan musuh Islam.

Kepentingan bidang ketenteraan ini memang tidak dapat dinafikan lagi pada masa kini, khususnya dalam mempertahankan kedaulatan negaran. Kepentingan ini telah dibuktikan sejak zaman Rasulullah s.a.w. apabila beliau telah mewujudkan oraganisasi ketenteraan yang diketuai oleh beliau sendiri, dan melantik panglima-panglima dari kalangan sahabat yang berkelayakan . Pengorganisasian ketenteraan bermaksud mengumpul dan menyenaraikan segala rancangan yang diperlukan bagi mencapai tujuan tertentu. Di antara perkara penting yang telah dilaksanakan untuk menjaga kepentingan ketenteraan adalah seperti mewujudkan sistem gaji kepada tentera ketika itu. Ketika zaman Rasulullah s.a.w setiap tentera akan menerima bayaran tenrtentu, tetapi tidak dalam jumlah yang tetap. Namun begitu ketika pemerintahan Saidina Umar al-Khatab r.a pemberian gaji secara tetap telah dilaksanakan.

Selain daripada itu, tentera-tentera Islam juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu ketenteraan yang canggih. Mereka diberi latihan yang khusus tentang teknik dan strategi. Ketiga zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w, golongan tentera telah didedahkan dengan penggunaan bom tangan yang dikenali sebagai manjaniq dan kereta kebal yang dikenali sebagai dabbabah. Selain itu sebelum berperang mereka juga menggunakan kemahiran kuasa tabi’ie iaitu menggunakan bantuan angin seperti yang berlaku ketika perang Hunayn, di mana tentera Islam mengikut arah angin manakala tentera musuh bergerak melawan angin.

Di dalam sejarah ketenteraan juga, kaum wanita turut terlibat secara langsung sebagai tentera, seperti Hindun iaitu ibu kepada Muawiah Bin Abi Sufian, beliau telah menyertai peperangan Yarmouk, Saidinati Aisyah juga pernah berperang ketika berlakunya perang Jamal. Manakala mereka yang terlibat secara tidak langsung seperti menjadi pembantu yang bertugas membawa air dan makanan, merawat pesakit-pesakit dan lain-lain yang berkaitan.

Kesemua perkara di atas, menunjukkan kepada kita bahawa bidang ketenteraan adalah keperluan dalam sesebuah negara yang perlu dititik beratkan dan dipertingkatkan qualitinya daripada masa ke semasa demi untuk mempertahan kedaulatan negara. Bersempena dengan hari tentera darat malaysia kali ini, marilah kita sama-sama meraikannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dengan cara menjaga kedaulatan negara kita.